AEGL

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Hodnoty úrovně akutní expozice vydávané The National Advisory Committee for AEGLs k popisu rizika působení chemických látek rozptýlených ve vzduchu na lidi pro různě vztažené doby expozice nepřesahující 8 hodin (5 minut, 30 minut, 1 hodina, 4 hodiny, 8 hodin) a pro různé stupně závažnosti toxických účinků (tři úrovně závažnosti toxických následků – AEGL 1, AEGL 2, AEGL 3).[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
AEGL - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Acute Exposure Guideline Levels
Osobní nástroje