ALARA

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Filosofie snižování rizika: Riziko tak nízké, jak je to rozumně (racionálně) dosažitelné. Toto předpokládá technickou proveditelnost v rozmezí hranic rozumnosti (racionálnosti) (přijatelnosti ceny).[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
ALARA - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
As Low As Reasonable Achievable
Osobní nástroje