Adaptace zraku

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
  1. Adaptace zraku představuje samočinné, neustálené zrakové procesy, při kterých se přizpůsobuje citlivost zraku jasu pozorovaného okolí. Adaptace zvyšuje citlivost oka na světlo až desettisíckrát oproti vychozí poloze.[1]
  2. Proces, během kterého se zrak přizpůsobuje předchozím a současným podnětům s různým jasem, spektrálním složením nebo zorným úhlům.[2]
  3. Adaptace zraku je proces, během kterého se zrak přizpůsobuje předchozím a současným podnětům s různým jasem, spektrálním složením nebo zorným úhlům. Adatace zraku je proces zaostřování na detalily pozorovaného okolí nebo předmětu.[3]

Reference

  1. HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.
  2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  3. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Adaptace zraku - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Visual adaptation Visuell adaptation
Skutečnosti o Adaptace zraku — kliknutím na + vyhledáte podobné stránky.RDF kanál
Nadřazený termínAdaptace  + a Zrak  +
Osobní nástroje