ACGIH

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Americká společnost sdružující osoby činné v bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (pod tímto názvem od roku 1946).[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
ACGIH - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
Osobní nástroje