Analýza pomocí kontrolního seznamu

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
  1. Analýza stavu systému a shody bezpečnostní dokumentace s požadavky legislativy pomocí předem připravených seznamů jednotlivých položek nebo kroků. Výsledkem je doplněný kontrolní seznam odpovědí obecně „ano“ nebo „ne“. V kombinaci s jinou metodou pro identifikaci zdrojů rizika. Zdroj: VÚBP - OPPZH
  2. Srovnávací metoda pro identifikaci nebezpečí, analýzu stavu systému a shody bezpečnostní dokumentace s požadavky legislativy pomocí předem připravených seznamů způsobů poruchy a nebezpečných situací u jednotlivých položek nebo kroků srovnáním se zkušeností. Výsledkem je doplněný kontrolní seznam odpovědí obecně „ano“ nebo „ne“. V kombinaci s jinou metodou pro identifikaci zdrojů rizika. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Analýza pomocí kontrolního seznamu - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Checklist Analysis Checkliste-Analyse Analise à l´aide de listes de listes de contrôle
Skutečnosti o Analýza pomocí kontrolního seznamu — kliknutím na + vyhledáte podobné stránky.RDF kanál
Nadřazený termínAnalýzy rizik  +
Osobní nástroje