Atmosférická stálost

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Termodynamická rovnováha atmosféry závislá na vertikálním rozložení teploty. Míra změny teploty vzduchu na každých 100 m výšky je definována pomocí veličiny vertikální teplotní gradient. Při neutrální (indiferentní) stabilitě činí vertikální teplotní gradient vzduchu 0,995 °C (v angl. „lapse condition“); při stabilním zvrstvení je tepelný gradient menší než tato hodnota (maximálně až k teplotní inverzi), při nestabilním (instabilním) zvrstvení je tepelný gradient větší než tato hodnota.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Atmosférická stálost - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Atmospheric Stability
Osobní nástroje