Inverze atmosférická

Z Encyklopedie BOZP
(Přesměrováno z Atmospheric Inversion)
Přejít na: navigace, hledání

Stav atmosféry, kdy aktuální teplotní gradient je pozitivní, to znamená, že se teplota vzduchu s výškou zvyšuje.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Inverze atmosférická - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Atmospheric Inversion
Osobní nástroje