Autorizovaný bezpečnostní technik

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Držitel bezpečnostního osvědčení o odborné způsobilosti autorizovaného bezpečnostního technika, které může získat:

  • bezpečnostní technik po absolvování požadované odborné praxe a vykonání předepsané odborné zkoušky,
  • fyzická osoba, která po stanovený čas vykonávala ve státní správě odbornou činnost na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Osvědčení autorizovaného bezpečnostního technika opravňuje pro plnění úloh bezpečnostnětechnické služby u zaměstnavatele, který vykonává činnosti spojené s vyšším rizikem poškození zdraví zaměstnanců.


Autorizovaný bezpečnostní technik - (Diskuse k heslu)
Osobní nástroje