Azbestóza

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Azbestóza patří klinicky do souboru pneumokonióz. Azbestóza je onemocnění plic, které je způsobeno vdechováním drobných azbestových vláken. Je to nevratná plicní choroba, těžší než silikosa. Je to nemoc z povolání. Klinický obraz je podobný jako u silikózy plic. V pokročilých stadiích převládá kašel, bolesti na prsou a dušnost. Z průvodních onemocnění se vyskytuje chronická bronchitida a rozedma plic. Onemocnění má sklon k dalšímu rozvoji i po opuštění prašného rizikového pracoviště. Blíže viz [1] - výňatek z propagační tiskoviny Státního zdravotního ústavu. [1]Reference

  1. Slovník bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Praha : Práce, 1985. 440 s.
Azbestóza - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Asbestosis Asbestose (e) Asbestose (f)
Osobní nástroje