BATNEEC

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Kombinace dvou částí: BAT - nejlepší dostupná technika. Výraz „technika“ podle definice Směrnice o IPPC zahrnuje jak technologický postup, tak způsob, jímž je zařízení projektováno a konstruováno, udržováno, provozováno a rušeno. NEEC – zahrnuje vztah mezi přínosy a náklady. V tomto případě to znamená, že faktory riziko nebo potenciál způsobit škodu budou redukovány způsobem, který nepředstavuje nadměrné náklady.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
BATNEEC - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Best Available Techniques
Osobní nástroje