Bezpečná strojní zařízení

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Strojní zařízení jsou považována za bezpečná, je-li pravděpodobné, že mohou být trvale obsluhována, seřizována a udržována v souladu s předpokládaným použitím, aniž přitom dojde k úrazu nebo poškození lidského zdraví. Způsoby, jimiž toho lze dosáhnout , zahrnují:

  • snížení rizika konstrukčním řešením,
  • informace pro používání (signalizace, značky, návody),
  • osobní ochranné pracovní prostředky,
  • bezpečnostní opatření provedená uživatelem


Bezpečná strojní zařízení - (Diskuse k heslu)
Osobní nástroje