Bezpečnostní značka

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
Bezpečnostní značky
  1. Značka, znázorňující předmět či povahu rizika, bezpečnostního opatření apod.
  2. Rovinný geometrický útvar, zpravidla jako jednoduchý obrazec, jehož plocha je členěna bezpečnostní barvou v kombinaci s kontrastní barvou včetně vloženého symbolu, znázorňujícího povahu rizika, ochranného opatření apod.
  3. Označení, které poskytuje konkrétní informaci týkající se BOZP kombinací geometrického tvaru, barvy a symbolu (piktogramu). Používají se značky zákazové (zakazují činnosti, které by mohly vést k ohrožení), výstražné (upozorňují na nebezpečí anebo ohrožení), příkazové (přikazují určité činnosti), značky pro nouzový východ, únikové cesty a první pomoc a značky požární ochrany.[1]


Reference

  1. HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.Bezpečnostní značka - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety Sign Sicherheitszeichen (s) Signal de sécurité (m)
Osobní nástroje