Konzervativní přístup

Z Encyklopedie BOZP
(Přesměrováno z Conservative Approach)
Přejít na: navigace, hledání

Přístup, který je založený na předpokladu, že z důvodu bezpečnosti je nutno při odhadech a výpočtech zvážit takové vstupní údaje veličin, které vystihují nejméně příznivý případ. Skutečné riziko činnosti (systému) by nemělo být horší než výsledek ocenění konzervativním způsobem. Při zavedení odpovídajících preventivních opatření by měla být zajištěna nejvyšší dosažitelná bezpečnost.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Konzervativní přístup - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Conservative Approach
Osobní nástroje