Encyklopedie BOZP:Portál Terminologický slovník VÚBP

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
Poster

Znalostní systém BOZP je řešen v rámci projektu „Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP“, který je součástí Výzkumného záměru VÚBP, v.v.i. Formou managementu znalostí je vytvářen systém včetně procesních vztahů, které napomáhají řešit zvyšování úrovně znalostí o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a formování nových, pozitivních postojů lidí k dané problematice.

Spojení prostředí Wikipedie s novými trendy rozvíjejícími principy umělé inteligence (sdílení a opakované použití znalostí) se nám jeví jako ideální. Proto se dále soustředíme na implementaci některých prvků ontologie do našeho prostředí a vytvoříme na těchto principech encyklopedii BOZP, která po zpřístupnění širšímu okruhu uživatelů bude dostupná nejen v ČR, ale v celosvětovém měřítku. Po analýze stavu současného terminologického slovníků a možností, které nám nabízí prostředí MediaWiki, jsme zvolili pro jednotlivé pojmy z oblasti BOZP tyto prvky záznamu:

 • pojem,
 • výklad pojmu,
 • jazykové ekvivalenty (v jazyce anglickém, německém, francouzském),
 • provázání s externími zdroji informací (knihovní katalogy, digitální archiv AiP Safe, Google, encyklopedie, národní verze Wikipedie),
 • kategorizace pojmů
 • ontologizace pojmů

V současné době je vše ve stádiu upřesňování, kde:

 • z nového pohledu hodnotíme již použité prvky podpůrné části zdrojové základny (prvky pracující s termíny z oblasti BOZP – tezaurus, terminologický slovník aj.) a snažíme se najít jejich adekvátní uplatnění v tomto směru,
 • vytváříme koncepci, kde se zabýváme teoretickými možnostmi využití sémantického webu pro konceptualizaci BOZP a hodnotíme nabízené přednosti ontologií:
  • definování konceptů (pojmů) a vztahů mezi nimi,
  • strukturní i konceptuální vztahy, které jsou formálně definovány,
  • využití při vyhledávání - podpora terminologického odvozování (ontologie obsahuje strojově interpretovanou definici konceptů),
 • dle nabytých zkušeností se snažíme vytvořit metodiku práce,
 • snažíme se iniciovat spolupráci odborníků BOZP, která je pro kvalitu obsahové stránky encyklopedie nezbytná (Poster prezentovaný na konferencích BOZP)
Osobní nástroje