HAZOP

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
  1. Metoda pro identifikaci zdrojů rizika a provozních problémů metodickou identifikací procesních odchylek technologických systémů a prvků pomocí tzv. klíčových slov aplikovaných na jednotlivé body nebo studijní uzly v procesních schematech. Výsledkem je tabulka, ve které jsou identifikovány zdroje rizika, provozní problémy a doporučení pro zlepšení daného stavu.
  2. Studie prováděná aplikací nebo průvodními rozhovory k identifikaci všech odchylek od konstrukce se zřetelem k nežádoucím účinkům (HAZOP). Zdroj: CEOC
  3. HAZOP neboli Studie nebezpečí a provozuschopnosti je kvalitativní metoda založená na velmi důsledně propracovaném a systematickém postupu kritického prověřování analyzovaného procesu za účelem odhalení potenciálních nebezpečných situací, nalezení jejich příčin a stanovení možných následků. Základním principem metody je hledání odchylek od správné funkce (účelu) analyzovaného úseku (subsystému) a od správných hodnot zásadních veličin (např. tlak, teplota, průtok, složení apod.) na základě aplikace tzv. klíčových slov na tuto funkci. Vychází se z předpokladu, že hodnoty významných veličin se musí pohybovat v rozmezích, které se považují za bezpečné. Významné odchylky od stanovených hodnot mohou být nebezpečné. Je uvedena také v ČSN IEC 61882 Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) – Pokyn k použití.
  4. Kvalitativní metoda založená na na velmi důsledně propracovaném a systematickém postupu kritického prověřování analyzovaného procesu za účelem odhalení potenciálních nebezpečných situací, nalezení jejich příčin a stanovení možných následků. Základním principem metody je hledání odchylek od správné funkce (účelu) analyzovaného úseku (subsystému) a od správných hodnot zásadních veličin (např. tlak, teplota, průtok, složení apod.) na základě aplikace tzv. klíčových slov na tuto funkci. Vychází se z předpokladu, že hodnoty významných veličin se musí pohybovat v rozmezích, které se považují za bezpečné. Významné odchylky od stanovených hodnot mohou být nebezpečné. Je uvedena také v ČSN IEC 61882 Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) – Pokyn k použití.[1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
HAZOP - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Hazard and Operability Analysis (HAZOP) Gefahren- und Betriebsfähigkeitsstudie (e) Risque et étude de faisabilité
Skutečnosti o HAZOP — kliknutím na + vyhledáte podobné stránky.RDF kanál
Nadřazený termínAnalýzy rizik  +
Osobní nástroje