Hasičský záchranný sbor

Z Encyklopedie BOZP
(Přesměrováno z HZS)
Přejít na: navigace, hledání

Hasičské záchranné sbory krajů zabezpečují plnění úkolů na úseku požární prevence převážně jako součást výkonu státního požárního dozoru. Tedy zejména při požárních kontrolách, stavební prevenci, schvalování posouzení požárního nebezpečí a zjišťování příčin vzniku požárů. Kromě toho HZS krajů plní v oblasti požární prevence následující významné úkoly:

  • zpracování koncepce rozvoje požární ochrany v kraji,
  • zpracování ročních zpráv o stavu požární ochrany v kraji,
  • zpracování podkladů k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje a okresní úřady v oblastech vymezených zákonem o požární ochraně,
  • kontrola plnění nařízení orgánů kraje a okresních úřadů vydaných na úseku požární ochrany,
  • koordinace zabezpečování požární ochrany v kraji,
  • zabezpečování preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného Ministerstvem vnitra.[1]

Reference

  1. http://www.hzscr.cz/clanek/uvodni-slova-odboru-prevence-mv-generalniho-reditelstvi-hzs-cr.aspxHasičský záchranný sbor - (Diskuse k heslu)
Osobní nástroje