Laboratorní jednotka

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Oddělený prostor obsahující více laboratoří a jejich zázemí.

POZNÁMKA

  1. Laboratorní jednotka obsahuje také sanitární zařízení, jako jsou šatny, umývárny, zařízení pro osobní hygienu a toalety, místnosti pro odpočinek a kanceláře určené pro laboratorní personál; může zahrnovat také chodby v dosahu laboratoří.

Reference

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Praha: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017.


Laboratorní jednotka - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Laboratory unit Laboreinheit Unité de laboratoire
Osobní nástroje