Laboratorní personál

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Fyzické osoby oprávněné k samostatnému provádění laboratorních prací v laboratoři nebo školní laboratoři.

Reference

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Praha: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017.


Laboratorní personál - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Laboratory staff Laborpersonal Le personnel de laboratoire
Osobní nástroje