Mez výbušnosti

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
  1. Je vymezená koncentrační oblastí, ohraničenou dolní a horní mezí výbušnosti.
  2. Mezní hodnota fyzikálních parametrů nebo koncentrace, při které je možný výbuch určitého druhu v daném systému, může být dolní a horní.


Mez výbušnosti - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Explosion limit Explosionsgrenze (e) Limite explosive (f)
Osobní nástroje