Náhrada za bolest

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Náhrada za bolest představuje jednorázové odškodnění za bolest , kterou poškozený pociťuje nejen při samotném poškození zdraví úrazem, ale i při léčení a jeho průběhu. Odškodnění ztížení společenského uplatnění má nahradit následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví.

Otázku odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění z titulu pracovního úrazu z důvodu právní jistoty poškozeného zaměstnance řeší nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí, ve znění pozdějších předpisů. [1] [2]Reference

  1. http://www.bozpinfo.cz/zmeny-v-odskodnovani-bolesti-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni
  2. VÚBP,v.v.i.
Náhrada za bolest - (Diskuse k heslu)
Osobní nástroje