Náhrada za ztížení společenského uplatnění

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Náhrada za ztížení společenského uplatnění představuje odškodnění za trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb – viz heslo Ztížení společenského uplatnění. Ztížení společenského uplatnění (a současně i bolest) se hodnotí v bodech.

Počty bodů pro ohodnocení:

  • bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená
  1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 1 k uvedenému nařízení a
  2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 2 k uvedenému nařízení,
  • ztížení společenského uplatnění v oblasti životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb způsobené
  1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 3 k uvedenému nařízení a
  2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 4 k uvedenému nařízení.

Bodové ohodnocení bolesti se uvede v lékařském posudku o ohodnocení bolesti a bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se uvede v lékařském posudku o ohodnocení ztížení společenského uplatnění. Hodnota 1 bodu činí 250 Kč. Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se stanoví tak, že bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění se násobí hodnotou 1 bodu v korunách českých. [1]Reference

  1. Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí, ve znění pozdějších předpisů
Náhrada za ztížení společenského uplatnění - (Diskuse k heslu)
Skutečnosti o Náhrada za ztížení společenského uplatnění — kliknutím na + vyhledáte podobné stránky.RDF kanál
Nadřazený termínPracovní úrazy  +
Osobní nástroje