Nanovlákna

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
  1. Jedná se o nanoobjekt se dvěma podobnými vnějšími rozměry v nanostupnici a třetím rozměrem významně větším. Nanovlákno může být ohebné nebo tuhé. [1]
  2. Nanovlákno je délkový útvar o charakteristických rozměrech a vlastnostech, kde jeden rozměr (délka) významně přesahuje průměr vlákna. Charakteristické průměry nanovláken se pohybují mezi 100–800 nanometry (nm).[2]

Reference

  1. ČSN P CEN ISO/TS 27687. Nanotechnologie – Termíny a definice nanoobjektů – Nanočástice, nanovlákno a nanodeska. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, březen 2011.
  2. Nanovlákno. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia, stránka naposledy editována 30. 7. 2019 [cit. 2019-09-26]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nanovl%C3%A1kno.Nanovlákna - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Nanofiber Nanofaser Nano fibres
Skutečnosti o Nanovlákna — kliknutím na + vyhledáte podobné stránky.RDF kanál
Asociovaný termínNanobezpečnost  +
Nadřazený termínNanomateriály  + a Nanoobjekty  +
Osobní nástroje