Nedostatek

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Neshoda reálného stavu technologie, technického zařízení, pracovního postupu, pracoviště, dokumentace apod. se stavem předpokládaným, tj. standardem daným obecně závazným platným předpisem, technickou normou či doporučením, projektem, vnitropodnikovým předpisem apod. [1]

Reference

  1. VÚBP


Nedostatek - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Absence Mangel (r) absence (f)
Osobní nástroje