Nejistota dat

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Pochybnost, nedostatek jistoty co do správné hodnoty proměnné, s uvážením všech možných hodnot vyplývajících z dat nebo informací. Lze někdy vyjádřit kvantitativně.

Neurčitost dat vyplývá ze skutečnosti, že data jsou neúplná, nehomogenní (tj. jejich přesnost závisí na jejich velikosti nebo na čase výskytu) a nestacionární. Mají značný rozptyl a jsou zatížená náhodnými chybami, jejichž funkce rozdělení obvykle není možno stanovit. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Nejistota dat - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Data Uncertainity
Osobní nástroje