Osoba odborně způsobilá v požární ochraně

Z Encyklopedie BOZP
(Přesměrováno z OZO PO)
Přejít na: navigace, hledání

Odborně způsobilá osoba v PO je oprávněna k plnění úkolů v PO a je způsobilá i k výkonu činnosti technika požární ochrany:

  • znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy,
  • fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem,
  • příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR, kteří jsou zařazeni ve funkcích na úseku státního požárního dozoru nebo vykonávají funkci velitele jednotky, a kteří získali osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce u HZSČR,
  • fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.

[1]

Reference

  1. https://zsbozp.vubp.cz/pozarni-ochrana/491-odborna-zpusobilost-v-pozarni-ochraneOsoba odborně způsobilá v požární ochraně - (Diskuse k heslu)
Osobní nástroje