Orgány dozoru nad bezpečností práce

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Orgány dozoru nad bezpečností práce vykonávají státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.

Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí. Je-li zřízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich působnost Ministerstvo práce a sociálních věcí při jejich zřízení. Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru.[1]

Reference

  1. Zákon č. 174/1968 Sb. o Státním odborném dozoru nad bezpečností práce


Orgány dozoru nad bezpečností práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety inspection authorities Arbeitsschutzinspektionsorgane (s) Organes del´inspection de la sécurité du travail (m)
Osobní nástroje