PROBIT

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Model exponovanosti týkající se intenzity některých jevů (například vyzařování tepla od požáru, přetlak od výbuchu nebo koncentrace plynu z uvolněného toxického plynu) ke stupni zranění nebo poškození, které může být tímto jevem způsobené. V případě toxického úniku tzn. obdržené kombinace koncentrace a doby expozice, které budou končit specifickými proporcemi vystavení populace trpící určitým stupněm škody.

Veličina získaná numerickou transformací, mající přímý vztah k pravděpodobnosti . Je velmi citlivá v oblasti kolem 50 % a málo citlivá v oblastech kolem 0 a 100 %.[1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
PROBIT - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Probit (Probability - Unit) Transformation Probit (Probalitätseinheit) Transformation Transformation „PROBIT“ (Unité de probabilité)
Osobní nástroje