Portál:Ergonomie

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
PORTÁL Ergonomie

200px

Pojem ergonomie je převzat z anglického „ergonomics“, jež vznikl spojením řeckých slov ergon = práce, nomos = zákon.

  1. Mezioborová disciplina, jejímž cílem je dosáhnout přizpůsobení pracovních podmínek výkonnostním možnostem člověka.
  2. Interdisciplinární vědní obor, který integruje a využívá poznatky humanitních věd (zejména psychologie práce, fyziologie práce, hygieny práce, antropometrie, biomechaniky) a věd technických (např. vědy o řízení, kybernetiky, normování atd.).

Předmětem ergonomie je studium vztahů mezi člověkem, pracovním prostředkem a pracovním prostředí - „Systém člověk - stroj - prostředí“, též „Pracovní systém“ a aplikace poznatků tohoto studia uplatněním limitů výkonnosti člověka (mentální, senzorické, antropometrické, biomechanické) při projektování, konstruování strojů a technických zařízení, při inovačních a racionalizačních záměrech, při plánování technického rozvoje apod.

Celý článek…

Aplikace Ergonomické stresory [1]

Ergostresory.png

Základní pojmy


DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Článek

Zkratky, veličiny a jednotky

Osobnosti

Instituce a organizace

Obory, specializace a standardy

Osobní nástroje