Portál:Hygiena práce

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
PORTÁL Hygiena práce

Puzzle hygiena.png

Hygiena práce je obor, který se zabývá ochranou zdraví v souvislosti s vykonávanou pracovní činností. Cílem je předcházet poškození zdraví z práce a vzniku nemocí z povolání. Zaměřuje se tedy převážně na pracovní podmínky a rizikové faktory pracovního prostředí. Kontrolními orgány jsou Krajské hygienické stanice, které provádějí dozor nad dodržováním legislativních požadavků, schvalují vybrané dokumenty atd. Nedílnou součástí jsou i pracovnělékařské služby, jejichž poskytovatelé nabízí odborné poradenství v oblasti hygieny práce, zajišťují pracovnělékařské prohlídky, preventivní dohledy nad pracovními podmínkami a další.

Základní pojmy

Článek

Zkratky, veličiny a jednotky

Osobnosti

Instituce a organizace

Obory, specializace a standardy

Osobní nástroje