Portál:Management a řízení BOZP

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
PORTÁL Management a řízení BOZP

Puzzle management.png

Šablona:Portál:Management a řízení BOZP/Úvod

Nebezpečné činitele a hodnocení rizik

DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Technická a organizační opatření

DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Ochranné prostředky, značení a signály

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb. [1]

Celý článek…

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance.

Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.

DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Prevence závažných havárií

Prevencí rozumíme organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění havarijní připravenosti.
DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Požární ochrana, protivýbuchová ochrana

Požární ochrana je oborem činnosti, jehož náplní je vytvářet takové podmínky na základě zjištěných rizik, aby možnost vzniku požáru byla co nejvíce omezena a vzniklý požár byl co nejdříve zlikvidován.

Protivýbuchová prevence je založena na následujících možnostech:

 • Odstranění látkových předpokladů výbuchu - vzniku výbušné atmosféry.
 • Omezení energetických zdrojů, tj. omezení možnosti iniciace výbušné směsi.
 • Konstrukční opatření pro omezení účinku výbuchu. V tomto případě je výbuch připuštěn, ale účinky výbuchu jsou eliminována na minimum díky konstrukčním úpravám zařízení.


DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Článek

Zkratky, veličiny a jednotky

VÚBPF&EIAIChEETUCEU-OSHAFBIILOITUCMPSVSZÚSÚIPZÚBOZÚNMZČAPRČBÚČMKOSČSÚČÚBPOZO POTPO5S


Dolní mez výbušnosti, ESENER, Horní mez výbušnosti, Index požáru a výbuchu, Sférický účinekwarning.png
 • Část dotazu „AND“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.
 • Část dotazu „|π“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Osobnosti

warning.png
 • Část dotazu „AND“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.
 • Část dotazu „|π“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Instituce a organizace

 
Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví
Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky
ESENER
Enterprise Europe Network
Evropská agentura pro BOZP
Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Evropská síť profesionálních organizací pro BOZP
Evropská technologická platforma bezpečnosti průmyslu
Hasičský záchranný sbor
Krajská hygienická stanice
Mezinárodní asociace inspekce práce
Mezinárodní ergonomická asociace
Mezinárodní organizace práce
Ministerstvo zdravotnictví
Státní požární dozor
Státní úřad inspekce práce
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Česká asociace pro prevenci rizik
…další výsledky
warning.png
 • Část dotazu „AND“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.
 • Část dotazu „|π“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Obory, specializace a standardy

 
OSHwiki
warning.png
 • Část dotazu „AND“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.
 • Část dotazu „|π“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.
Osobní nástroje