Property:Podřazený termín

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Podřazený termín (narrower term): Lexikální jednotka označující rozsahově užší pojem, který v hierarchickém vztahu reprezentuje členy třídy nebo části celku. V tezauru je nazýván podřazený deskriptor.


Stránek používajících vlastnost „Podřazený termín“

Zobrazeno je 25 stránek používajících tuto vlastnost.

(25 předchozích) (25 následujících)

A

Analýzy +Ekonomické analýzy  +, Kvalitativní analýzy  +, Kvantitativní analýzy  +
Audiologie +Sluch  +

B

Biologické faktory +Baktérie  +, Viry  +, Plísně  +

C

Chemické faktory +Organické sloučeniny  +, Anorganické sloučeniny  +
Chemické látky +Skupiny nebezpečnosti chemických látek a směsí  +

E

ERPG +ERPG - 1  +, ERPG - 2  +, ERPG - 3  +
Elektrické ruční nářadí +Elektrická vrtačka  +, Aku šroubovák  +, Elektrická kotoučová pila  +,
Exploze +Účinnost exploze  +
Expozice +Akutní expozice  +, Krátkodobá expozice  +, Opakovaná expozice  +,

F

Fyzikální faktory +Mikroklimatické podmínky  +, Hluk  +, Vibrace  +,

H

Hygiena práce +Hygienický dozor  +

K

Kvalifikace +Dílčí kvalifikace  +, Profesní kvalifikace  +, Úplná profesní kvalifikacee  +,

M

Mimořádná událost +Skoronehoda  +, Nehoda  +, Omyl  +,

N

Nanomateriály +Nanoobjekty  +
Nemoci z povolání +Alergie  +, Choroby jater  +, Dekompresní choroby  +,

O

Ochranné masky +Ochranné masky proti částicím  +, Ochranné masky proti plynům  +
Organizace práce +Pracovní doba  +

P

Pracovní doba +Práce na směny  +, Práce přesčas  +
Pracovní prostředek +Osobní ochranné pracovní prostředky  +
Pracovní vybavení +Pracovní prostředek  +
Pracovní úrazy +Pracovní úraz smrtelný  +, Pracovní úraz těžký  +, Pracovní úraz hromadný  +,
Profesionální onemocnění +Nemoci z povolání  +, Ohrožení nemocí z povolání  +
Práce na směny +Noční práce  +

R

Rizika +Rizikovost pracovního systému  +

S

Sektory +Těžební průmysl  +
(25 předchozích) (25 následujících)
Osobní nástroje