Semikvantitativní analýza rizika

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Typ analýzy rizika, kde se používá semikvantitativní odhad rizika určité události, tj. kategorie frekvencí a následků pro scénáře jsou definovány určitými stupni závažnosti slovně i kvantitativně (např. číselným rozpětím). Míra rizika je vyjádřena pak obdobně jako u kvalitativní analýzy rizika s upřesněním kategorií závažnosti následků a frekvencí scénářů.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Semikvantitativní analýza rizika - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Semiquantitative Risk Analysis
Skutečnosti o Semikvantitativní analýza rizika — kliknutím na + vyhledáte podobné stránky.RDF kanál
Nadřazený termínAnalýzy rizik  +
Osobní nástroje