TWA

Z Encyklopedie BOZP
(Přesměrováno z Time Weighted Average)
Přejít na: navigace, hledání

Přípustný expoziční limit je časově vyvážený průměr [time-weighted average (TWA)] - průměrná koncentrace chemické látky v ovzduší (mg.m-3), které pracovník může být vystaven po pracovní dobu, obvykle 8 h.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
TWA - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Time Weighted Average
Osobní nástroje