Práce pod dozorem

Z Encyklopedie BOZP
(Přesměrováno z Travail surveillé (m))
Přejít na: navigace, hledání
  • Práce, která se provádí za trvalé přítomnosti osoby, jež byla pověřena dozorem a je odpovědna za dodržování příslušných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Musí li se osoba pověřená dozorem z pracoviště vzdálit, je nutno pověřit dozorem jiného kvalifikovaného pracovníka nebo musí být práce přerušena.[1]

Reference

  1. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  2. http://www.bozpinfo.cz/odborna-zpusobilost-pracovniku-v-elektrotechnice-nektere-souvisejici-predpisy


Práce pod dozorem - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Work under inspection Arbeit unter Inspection (e) Travail surveillé (m)
Skutečnosti o Práce pod dozorem — kliknutím na + vyhledáte podobné stránky.RDF kanál
Asociovaný termínPráce pod dohledem  +
Nadřazený termínDozor  +
Osobní nástroje