Šablona:Celý článek: Porovnání verzí

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
(Stránka vyprázdněna)
 
Řádka 1: Řádka 1:
'''PRACOVNÍ PODMÍNKY'''
+
 
# Souhrn všech skutečností, které přímo či nepřímo souvisí s pracovním procesem a mohou ovlivňovat tělesné a duševní vlastnosti a schopnosti člověka a jeho motivaci při pracovním procesu. Jde o soubor opatření k omezování možnosti vzniku úrazů, nemocí z povolání a nemocí vznikajících v souvislosti s prací, o stav pracovního prostředí (větrání, vytápění, hluk, vibrace, osvětlení apod.), o fyzickou a psychickou zátěž, o úroveň organizace práce, o práci přesčas, práci v noci, odměňování za práci a o mezilidské vztahy.
+
# Charakterizují souhrnně všechny okolnosti a podmínky, které bezprostředním anebo nepřímým působením na pracovišti ovlivňují pracovní výkonnost, zdraví a pohodu pracujících v pozitivním nebo negativním smyslu. Pracovní podmínky jsou vytvářeny např. druhem pracovních prostředků (stroje, nástroje, nářadí), pracovního předmětu (materiál, suroviny, energie, výrobky,..), technologickými postupy, pracovním prostředím (materiálním či sociálním), organizací práce (dělba úkolů, způsob řízení, [[režim práce a odpočinku]] apod.), sociální a zdravotní úrovní organizace (péče o pracovníky).
+

Aktuální verze z 17. 9. 2019, 13:31

Osobní nástroje