Bezpečnostní management: Porovnání verzí

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 20: Řádka 20:
 
[[Kategorie:Obory, specializace a standardy]]
 
[[Kategorie:Obory, specializace a standardy]]
 
[[Kategorie: Vzdělávání, kvalifikace, školení]]
 
[[Kategorie: Vzdělávání, kvalifikace, školení]]
[[Viz též::Řízení rizika| ]]
+
[[Asociovaný termín::Řízení rizika| ]]
 
{{jazyky3|en=Safety management|de=Arbeitsschutzleitung (e)|fr=Gestion de la sécurité du travail (f)}}
 
{{jazyky3|en=Safety management|de=Arbeitsschutzleitung (e)|fr=Gestion de la sécurité du travail (f)}}

Aktuální verze z 11. 6. 2019, 10:50

Efektivní, samoregulující se systém, zajišťující integrované řízení bezpečnosti v podniku, který realizuje vedení podniku na základě bezpečnostní politiky.[1]

Řízení BOZP, tzv. bezpečnostní management je efektivní, samoregulující se systém, zajišťující integrované řízení bezpečnosti v podniku, který realizuje vedení podniku na základě bezpečnostní politiky.

K podpoře BOZP na pracovištích se doporučuje zavést:

  • zavést v podniku efektivní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně ochrany životního prostředí (případně integrovaný systém řízení),
  • začlenit oblast řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí do stávajícího systému řízení podniku,
  • minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců a ztrát na životech,
  • minimalizovat ztráty organizace v důsledku omezení možností vzniku mimořádných událostí,
  • dosáhnout stavu, kdy bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí bude v rámci provozu podniku zajištěna v souladu s předpisy,
  • dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celého podniku, zapojením všech zaměstnanců do plnění závazků stanovených v politice BOZP a cílech a tím docílit i větší ochrany jejich zdraví,
  • zlepšit podmínky pracovní a sociální pohody na pracovišti,
  • zvýšit úroveň kultury práce a tak dosáhnout úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, srovnatelné s úrovní dosahovanou v podnicích zemí Evropské unie.

[2]

[editovat] Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. Řízení BOZP. Znalostní systém prevence rizik v BOZP, dostupné z: https://zsbozp.vubp.cz/rizeni-bozp.


Bezpečnostní management - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety management Arbeitsschutzleitung (e) Gestion de la sécurité du travail (f)
Osobní nástroje