Dlouhodobá mez expozice

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 15. 7. 2015, 17:25; Mechurova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vyjádření spojené s expozicí k nebezpečným látkám. Je to vážená časově průměrovaná koncentrace, obvykle zprůměrovaná během 8 hodin.Dlouhodobá mez expozice - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Long term Exposure Limit (LTEL) Langzeit- Expositionsgrenze (LTEL) Limite d’exposition à long terme
Osobní nástroje