Encyklopedie BOZP:Portál Encyklopedie BOZP: Porovnání verzí

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 1: Řádka 1:
 
[[Soubor:Poster.gif|center]]
 
[[Soubor:Poster.gif|center]]
Znalostní systém BOZP je řešen v rámci projektu „'''Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP'''“, který je součástí Výzkumného záměru VÚBP, v.v.i. Formou managementu znalostí je vytvářen systém včetně procesních vztahů, které napomáhají řešit zvyšování úrovně znalostí o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a formování nových, pozitivních postojů lidí k dané problematice.
+
Znalostní systém BOZP je řešen v rámci projektu „'''Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP'''“, který byl součástí Výzkumného záměru VÚBP, v.v.i. Formou managementu znalostí je vytvářen systém včetně procesních vztahů, které napomáhají řešit zvyšování úrovně znalostí o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a formování nových, pozitivních postojů lidí k dané problematice
 +
Pro technické řešení projektu bylo zvoleno prostředí MediaWiki. Základní soubor termínů byl naimportován z již existujícího terminologického slovníku, který vznikl v rámci výzkumného závěru VÚBP, v.v.i. v letech 1999-2003.
 +
 
 +
Odborným garantem Encyklopedie BOZP je '''Redakční rada''', jejímž úkolem je:
 +
*schvalování nově zařazených termínu
 +
*navrhování nových termínů
 +
*vyřazování nevhodných termínů
 +
*věcná kontrola obsahu
 +
 
 +
'''Hlavním cílem je vytvořit:'''
 +
*jednotnou terminologii v rámci systému,
 +
* jednotný vyhledávací systém, který bude pracovat nad všemi komponenty zdrojové základny a následně bude schopen získávat relevantní znalosti.
  
 
Spojení prostředí Wikipedie s novými trendy rozvíjejícími principy umělé inteligence (sdílení a opakované použití znalostí) se nám jeví jako ideální. Proto se dále soustředíme na implementaci některých prvků ontologie do našeho prostředí a vytvoříme na těchto principech encyklopedii BOZP, která po zpřístupnění širšímu okruhu uživatelů bude dostupná nejen v ČR, ale v celosvětovém měřítku.
 
Spojení prostředí Wikipedie s novými trendy rozvíjejícími principy umělé inteligence (sdílení a opakované použití znalostí) se nám jeví jako ideální. Proto se dále soustředíme na implementaci některých prvků ontologie do našeho prostředí a vytvoříme na těchto principech encyklopedii BOZP, která po zpřístupnění širšímu okruhu uživatelů bude dostupná nejen v ČR, ale v celosvětovém měřítku.
Po analýze stavu současného terminologického slovníků a možností, které nám nabízí prostředí MediaWiki, jsme zvolili pro jednotlivé pojmy z oblasti BOZP tyto prvky záznamu:
+
Po analýze stavu současného terminologického slovníků a možností, které nám nabízí prostředí MediaWiki, jsme zvolili pro jednotlivé pojmy z oblasti BOZP '''tyto prvky záznamu''':
 
*pojem,  
 
*pojem,  
 
*výklad pojmu,  
 
*výklad pojmu,  
Řádka 11: Řádka 22:
 
*ontologizace pojmů  
 
*ontologizace pojmů  
  
V současné době je vše ve stádiu upřesňování, kde:
+
'''Současnost:'''
 
*z nového pohledu hodnotíme již použité prvky podpůrné části zdrojové základny (prvky pracující s termíny z oblasti BOZP – tezaurus, terminologický slovník aj.) a snažíme se najít jejich adekvátní uplatnění v tomto směru,
 
*z nového pohledu hodnotíme již použité prvky podpůrné části zdrojové základny (prvky pracující s termíny z oblasti BOZP – tezaurus, terminologický slovník aj.) a snažíme se najít jejich adekvátní uplatnění v tomto směru,
 
*vytváříme koncepci, kde se zabýváme teoretickými možnostmi využití sémantického webu pro konceptualizaci BOZP a hodnotíme nabízené přednosti ontologií:
 
*vytváříme koncepci, kde se zabýváme teoretickými možnostmi využití sémantického webu pro konceptualizaci BOZP a hodnotíme nabízené přednosti ontologií:
 
**definování konceptů (pojmů) a vztahů mezi nimi,
 
**definování konceptů (pojmů) a vztahů mezi nimi,
 
**strukturní i konceptuální vztahy, které jsou formálně definovány,
 
**strukturní i konceptuální vztahy, které jsou formálně definovány,
**využití při vyhledávání - podpora terminologického odvozování (ontologie obsahuje strojově interpretovanou definici konceptů),
+
**využití při vyhledávání - podpora terminologického odvozování (ontologie obsahuje strojově interpretovanou definici konceptů)
*dle nabytých zkušeností se snažíme vytvořit metodiku práce,
+
*'''prioritní úkoly:'''
*snažíme se iniciovat '''spolupráci odborníků BOZP''', která je pro kvalitu obsahové stránky encyklopedie nezbytná.
+
**doplnit definice u prázdných pojmů,
 +
**rozšířit definice, které jsou příliš krátké,
 +
**propojit termíny na externí informační zdroje
 +
**doplnit jazykové ekvivalenty
 +
**kontext pojmu
 +
*postupujeme dle vypracované '''metodiky práce''':
 +
# výběr příslušné kategorie dle vlastního okruhu působnosti a činnosti,
 +
# projít stávající seznam hesel,
 +
# práce s konkrétním heslem:
 +
#*kontrola správnosti a úplnosti definice,
 +
#*kontrola zařazení hesla do kategorie (heslo se může vztahovat k více kategoriím),
 +
#*kontrola  jazykových ekvivalentů a jejich doplnění (lze doplnit i cizojazyčná synonyma),
 +
#*návrh  hierarchických a asociovaných vazeb mezi hesly, ekvivalentních vztahů a v  synonymních výrazů uvedení preferovaného termínu,
 +
#*rozšíření o grafické prvky (tabulky, grafy, obrázky, fotografie),
 +
# návrhy na vyřazení nevhodných termínů,
 +
# návrhy na zařazení nových termínů,
 +
# kontrola pravopisu a stylistiky
 +
 
 +
 
 +
----
 +
 
  
'''Kontakt na autory''' wiki@vubp-praha.cz, na který můžete zasílat své poznámky, návrhy, kritiky či připomínky.
+
<center>'''Kontakt na autory''' wiki@vubp-praha.cz, na který můžete zasílat své poznámky, návrhy, kritiky či připomínky.</center>
  
(Poster prezentovaný na konferencích BOZP)
 
  
[[Soubor:Poster.jpg|center|Poster]]
+
[[Soubor:logo2.jpg|center]]

Verze z 11. 11. 2012, 00:14

Poster.gif

Znalostní systém BOZP je řešen v rámci projektu „Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP“, který byl součástí Výzkumného záměru VÚBP, v.v.i. Formou managementu znalostí je vytvářen systém včetně procesních vztahů, které napomáhají řešit zvyšování úrovně znalostí o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a formování nových, pozitivních postojů lidí k dané problematice. Pro technické řešení projektu bylo zvoleno prostředí MediaWiki. Základní soubor termínů byl naimportován z již existujícího terminologického slovníku, který vznikl v rámci výzkumného závěru VÚBP, v.v.i. v letech 1999-2003.

Odborným garantem Encyklopedie BOZP je Redakční rada, jejímž úkolem je:

 • schvalování nově zařazených termínu
 • navrhování nových termínů
 • vyřazování nevhodných termínů
 • věcná kontrola obsahu

Hlavním cílem je vytvořit:

 • jednotnou terminologii v rámci systému,
 • jednotný vyhledávací systém, který bude pracovat nad všemi komponenty zdrojové základny a následně bude schopen získávat relevantní znalosti.

Spojení prostředí Wikipedie s novými trendy rozvíjejícími principy umělé inteligence (sdílení a opakované použití znalostí) se nám jeví jako ideální. Proto se dále soustředíme na implementaci některých prvků ontologie do našeho prostředí a vytvoříme na těchto principech encyklopedii BOZP, která po zpřístupnění širšímu okruhu uživatelů bude dostupná nejen v ČR, ale v celosvětovém měřítku. Po analýze stavu současného terminologického slovníků a možností, které nám nabízí prostředí MediaWiki, jsme zvolili pro jednotlivé pojmy z oblasti BOZP tyto prvky záznamu:

 • pojem,
 • výklad pojmu,
 • jazykové ekvivalenty (v jazyce anglickém, německém, francouzském),
 • provázání s externími zdroji informací (knihovní katalogy, digitální archiv AiP Safe, Google, encyklopedie, národní verze Wikipedie),
 • kategorizace pojmů
 • ontologizace pojmů

Současnost:

 • z nového pohledu hodnotíme již použité prvky podpůrné části zdrojové základny (prvky pracující s termíny z oblasti BOZP – tezaurus, terminologický slovník aj.) a snažíme se najít jejich adekvátní uplatnění v tomto směru,
 • vytváříme koncepci, kde se zabýváme teoretickými možnostmi využití sémantického webu pro konceptualizaci BOZP a hodnotíme nabízené přednosti ontologií:
  • definování konceptů (pojmů) a vztahů mezi nimi,
  • strukturní i konceptuální vztahy, které jsou formálně definovány,
  • využití při vyhledávání - podpora terminologického odvozování (ontologie obsahuje strojově interpretovanou definici konceptů)
 • prioritní úkoly:
  • doplnit definice u prázdných pojmů,
  • rozšířit definice, které jsou příliš krátké,
  • propojit termíny na externí informační zdroje
  • doplnit jazykové ekvivalenty
  • kontext pojmu
 • postupujeme dle vypracované metodiky práce:
 1. výběr příslušné kategorie dle vlastního okruhu působnosti a činnosti,
 2. projít stávající seznam hesel,
 3. práce s konkrétním heslem:
  • kontrola správnosti a úplnosti definice,
  • kontrola zařazení hesla do kategorie (heslo se může vztahovat k více kategoriím),
  • kontrola jazykových ekvivalentů a jejich doplnění (lze doplnit i cizojazyčná synonyma),
  • návrh hierarchických a asociovaných vazeb mezi hesly, ekvivalentních vztahů a v synonymních výrazů uvedení preferovaného termínu,
  • rozšíření o grafické prvky (tabulky, grafy, obrázky, fotografie),
 4. návrhy na vyřazení nevhodných termínů,
 5. návrhy na zařazení nových termínů,
 6. kontrola pravopisu a stylistiky
Kontakt na autory wiki@vubp-praha.cz, na který můžete zasílat své poznámky, návrhy, kritiky či připomínky.


Logo2.jpg
Osobní nástroje