Hlavní strana: Porovnání verzí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
(Není zobrazeno 41 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
{|cellspacing="5px" style="background-color:#FFFFFF"
+
{|cellspacing="5px" style="background-color:#FFFFFF"  
| width="100%" style="border: 2px solid #DDDDDD; background-color:white; padding:1em;" colspan="2" |
+
|-
<div style="float:right;margin-top:20px"></div><div style="background:#5BEC5E; padding:5px; -moz-border-radius: 15px; padding:5px; color:#00000; text-align:center; font-size:200%">Momentálně probíhá inovace EBOZP, děkujeme za pochopení!</div>
+
|width="60%" style="border: 2px solid #dddeee; background-color:#eeeddd; padding:1em;" valign="top"|
 +
 
 +
<h2>Článek měsíce</h2>
 +
'''HYGIENA PRÁCE'''
 +
# Hygiena práce je odvětví hygieny, které se zabývá zkoumáním vlivu pracovního procesu na zdraví pracovníků a určováním požadavků, podle nichž se mají vytvářet podmínky k zajišťování [[ochrana zdraví při práci|ochrany zdraví při práci]].
 +
# Aplikované odvětví všeobecné hygieny opírající se o poznatky [[fyziologie práce]] a dalších lékařských oborů. Jejím předmětem je studium vlivu životních a pracovních podmínek na zdraví člověka.Zásady a pravidla zdravé práce a pracovních podmínek jsou zakotveny v příslušných hygienických předpisech.<ref> KRÁL, Miroslav. ''Ergonomický výkladový slovník''. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.</ref>
 +
# Odbor hygieny práce se zabývá posuzováním práce a jejích vlivů na zdraví zaměstnance. Základní činností oboru v rámci státního zdravotního dozoru je kontrola plnění zákonných povinností v oblasti ochrany zdraví při práci, což jsou zejména požadavky na provedení pracovišť, včetně osvětlení, větrání, zajištění vyhovujících mikroklimatických podmínek na pracovišti, dodržování hygienických limitů pro fyzikální faktory, chemické škodliviny a prach v pracovním prostředí, ale i dodržení limitů pro fyzickou zátěž, naplnění ergonomických požadavků pro pracovní místo a pracoviště, dodržování zásad pro práce s biologickými činiteli, vybavení pracovišť sanitárními a pomocnými zařízeními, zásobování pracovišť vodou, ale i zajištění závodní preventivní péče.
 +
 
 +
V souvislosti s tím je hodnoceno působení fyzikálních faktorů (hluku, vibrací, neionizujícího záření, mikroklimatických podmínek), chemických faktorů (chemické škodliviny), biologických faktorů (bakterie, viry, plísně…) v pracovním prostředí na zdravotní stav pracovníků a jsou posuzována technická, organizační a náhradní opatření provedená zaměstnavatelem k eliminaci nebo ke snížení působení rizikových faktorů pracovního prostředí.
 +
Hygiena práce je aplikované odvětví všeobecné hygieny opírající se o poznatky fyziologie práce a dalších lékařských oborů. Jejím předmětem je studium vlivu životních a pracovních podmínek na zdraví člověka.<ref>MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ''ABC ergonomie''. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.</ref>
 +
 
 +
== Reference ==
 +
<references/>
 +
 
 +
{{Celý článek|Hygiena práce}}
 +
 
 +
|}
  
 +
{|cellspacing="5px" style="background-color:#FFFFFF"
 
|-
 
|-
| width="40%" style="border: 2px solid #DDDDDD; background-color:#FFFFFF; padding:1em;" valign="top"|
+
| width="40%" style="border: 2px solid #DDDDDD; background-color:#FFFFFF; padding:2em;" valign="top"|
  
 
<h3>Tematické portály</h3>
 
<h3>Tematické portály</h3>
 
{|
 
{|
|[[Soubor:lide.jpg|35px|link=Portál:Lidé]]
+
|[[Soubor:oranzova.png|65px|link=Portál:Lidé]]
 
|<h4>[[Portál:Lidé|Lidé]]</h4>
 
|<h4>[[Portál:Lidé|Lidé]]</h4>
 
[[:Kategorie:Profese|Profese]]&nbsp;•
 
[[:Kategorie:Profese|Profese]]&nbsp;•
Řádek 17: Řádek 34:
 
[[:Kategorie:Zdravotní způsobilost|Zdravotní způsobilost]]&nbsp;
 
[[:Kategorie:Zdravotní způsobilost|Zdravotní způsobilost]]&nbsp;
 
|-
 
|-
|[[Soubor:stroje.jpg|35px|link=Portál:Stroje, technická zařízení a nářadí]]
+
|[[Soubor:seda.png|65px|link=Portál:Stroje, technická zařízení a nářadí]]
 
|<h4>[[Portál:Stroje, technická zařízení a nářadí|Stroje, technická zařízení a nářadí]]</h4>
 
|<h4>[[Portál:Stroje, technická zařízení a nářadí|Stroje, technická zařízení a nářadí]]</h4>
 
[[:Kategorie:Stroje a technická zařízení|Stroje a technická zařízení]]&nbsp;•
 
[[:Kategorie:Stroje a technická zařízení|Stroje a technická zařízení]]&nbsp;•
Řádek 25: Řádek 42:
 
[[:Kategorie:Pracovní pomůcky|Pracovní pomůcky]]
 
[[:Kategorie:Pracovní pomůcky|Pracovní pomůcky]]
 
|-
 
|-
|[[Soubor:materialy.jpg|35px|link=Portál:Materiály, látky, energie]]
+
|[[Soubor:zluta.png|65px|link=Portál:Materiály, látky, energie]]
 
|<h4>[[Portál:Materiály, látky, energie|Materiály, látky, energie]]</h4>     
 
|<h4>[[Portál:Materiály, látky, energie|Materiály, látky, energie]]</h4>     
 
[[:Kategorie:Chemické látky a směsi|Chemické látky a směsi]]&nbsp;•
 
[[:Kategorie:Chemické látky a směsi|Chemické látky a směsi]]&nbsp;•
Řádek 33: Řádek 50:
 
[[:Kategorie:Odpady|Odpady]]
 
[[:Kategorie:Odpady|Odpady]]
 
|-
 
|-
|[[Soubor:prostredi.jpg|35px|link=Portál:Pracovní a životní prostředí]]
+
|[[Soubor:zelena.png|65px|link=Portál:Pracovní a životní prostředí]]
 
|<h4>[[Portál:Pracovní a životní prostředí|Pracovní a životní prostředí]]</h4>  
 
|<h4>[[Portál:Pracovní a životní prostředí|Pracovní a životní prostředí]]</h4>  
 
[[:Kategorie:Pracoviště|Pracoviště]]&nbsp;•
 
[[:Kategorie:Pracoviště|Pracoviště]]&nbsp;•
Řádek 41: Řádek 58:
 
[[:Kategorie:Živly a zvířata|Živly a zvířata]]
 
[[:Kategorie:Živly a zvířata|Živly a zvířata]]
 
|-
 
|-
|[[Soubor:management.jpg|35px|link=Portál:Management a řízení BOZP]]
+
|[[Soubor:fialova.png|65px|link=Portál:Management a řízení BOZP]]
 
|<h4>[[Portál:Management a řízení BOZP|Management a řízení BOZP]]</h4>  
 
|<h4>[[Portál:Management a řízení BOZP|Management a řízení BOZP]]</h4>  
 
[[:Kategorie:Nebezpečné činitele a hodnocení rizik|Nebezpečné činitele a hodnocení rizik]]&nbsp;•
 
[[:Kategorie:Nebezpečné činitele a hodnocení rizik|Nebezpečné činitele a hodnocení rizik]]&nbsp;•
Řádek 47: Řádek 64:
 
[[:Kategorie:Ochranné prostředky, značení a signály|Ochranné prostředky, značení a signály]]&nbsp;•
 
[[:Kategorie:Ochranné prostředky, značení a signály|Ochranné prostředky, značení a signály]]&nbsp;•
 
[[:Kategorie:Prevence závažných havárií|Prevence závažných havárií]]&nbsp;•
 
[[:Kategorie:Prevence závažných havárií|Prevence závažných havárií]]&nbsp;•
[[:Kategorie:Požární ochrana, proti výbuchová ochrana|Požární ochrana, proti výbuchová ochrana]]
+
[[:Kategorie:Požární ochrana, proti výbuchová ochrana|Požární ochrana, protivýbuchová ochrana]]
 
|-
 
|-
|[[Soubor:aspekty_stin.png|link=Portál:Sociální aspekty, společnost]]  
+
|[[Soubor:modra.png|65px|link=Portál:Sociální aspekty, společnost]]  
 
|<h4>[[Portál:Sociální aspekty, společnost|Sociální aspekty, společnost]]</h4>  
 
|<h4>[[Portál:Sociální aspekty, společnost|Sociální aspekty, společnost]]</h4>  
 
[[:Kategorie:Psychologické aspekty|Psychologické aspekty]]&nbsp;•
 
[[:Kategorie:Psychologické aspekty|Psychologické aspekty]]&nbsp;•
Řádek 57: Řádek 74:
 
[[:Kategorie:Průmysl 4.0, Práce 4.0 a Společnost 4.0|Průmysl 4.0, Práce 4.0 a Společnost 4.0]]
 
[[:Kategorie:Průmysl 4.0, Práce 4.0 a Společnost 4.0|Průmysl 4.0, Práce 4.0 a Společnost 4.0]]
 
|-
 
|-
|[[Soubor:udalosti.jpg|35px|link=Portál:Mimořádné události a nežádoucí situace]]  
+
|[[Soubor:tyrkysova.png|65px|link=Portál: Hygiena práce]]
 +
|<h4>[[Portál:Hygiena práce|Hygiena práce]]</h4>
 +
[[:Kategorie:Ochrana zdraví při práci|Ochrana zdraví při práci]]&nbsp;•
 +
[[:Kategorie:KHS|KHS]]&nbsp;•
 +
[[:Pracovní lékařství|Pracovní lékařství]]&nbsp;•
 +
[[:Kategorie:Ergonomie|Ergonomie]]&nbsp;•
 +
[[:Kategorie:Kategorizace prací|Kategorizace prací]]&nbsp;
 +
|-
 +
|[[Soubor:cervena.png|65px|link=Portál:Mimořádné události a nežádoucí situace]]  
 
|<h4>[[Portál:Mimořádné události a nežádoucí situace|Mimořádné události a nežádoucí situace]]</h4>  
 
|<h4>[[Portál:Mimořádné události a nežádoucí situace|Mimořádné události a nežádoucí situace]]</h4>  
  
 
|}
 
|}
 +
| width="20%" style="border: 2px solid #DDDDDD; background-color:#FFFFFF; padding:2em;" valign="top"|
  
| width="40%" style="border: 2px solid #DDDDDD; background-color:#FFFFFF; padding:1em;" valign="top"|
+
<h3>Další kategorie</h3>
  
<h3>Další kategorie</h3>
 
 
{|
 
{|
<h4>[[:Kategorie:Zkratky, veličiny a jednotky|Zkratky, veličiny a jednotky]]</h4>
+
|[[Soubor:svzelena_zkratky.png|65px|link=Kategorie:Zkratky, veličiny a jednotky]]
 +
|<h4>[[:Kategorie:Zkratky, veličiny a jednotky|Zkratky, veličiny a jednotky]]</h4>
 +
|-
 +
|[[Soubor:ruzova_osobnosti.png|65px|link=Kategorie:Osobnosti]]
 +
|<h4>[[:Kategorie:Osobnosti|Osobnosti]]</h4>
  
<h4>[[:Kategorie:Osobnosti|Osobnosti]]</h4>
+
|-
 +
|[[Soubor:petrolej_instituce.png|65px|link=Instituce a organizace]]
 +
|<h4>[[:Kategorie:Instituce a organizace|Instituce a organizace]]</h4>
  
<h4>[[:Kategorie:Instituce a organizace|Instituce a organizace]]</h4>
+
|-
 
+
|[[Soubor:hraskova_obory.png|65px|link=Kategorie:Obory, specializace a standardy]]  
<h4>[[:Kategorie:Obory, specializace a standardy|Obory, specializace a standardy]]</h4>
+
|<h4>[[:Kategorie:Obory, specializace a standardy|Obory, specializace a standardy]]</h4>
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
  
 +
<h3>Abecední rejstříky</h3>
 +
{| width="100%"
 +
|! style="background: #92DD55; padding-top: 0.1em; padding-bottom: 0.1em; text-align: center; font-size: larger;"|'''[[:Kategorie:Český rejstřík|Český rejstřík]]'''
 +
|! style="background: #D8F05C; padding-top: 0.1em; padding-bottom: 0.1em; text-align: center; font-size: larger;"|'''[[:Kategorie:Anglický rejstřík|Anglický rejstřík]]'''
 +
|! style="background: #4F8AA1; padding-top: 0.1em; padding-bottom: 0.1em; text-align: center; font-size: larger;"|'''[[:Kategorie:Německý rejstřík|Německý rejstřík]]'''
 +
|! style="background: #DE557E; padding-top: 0.1em; padding-bottom: 0.1em; text-align: center; font-size: larger;"|'''[[:Kategorie:Francouzský rejstřík|Francouzský rejstřík]]'''
 +
|-
 +
|class="plainlinks" valign="top" align="center" style="background:#c8eeaa"|
 +
Slova začínající&nbsp;na: <br>
 +
<center><small><b>
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=A}} A]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=B}} B]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=C}} C]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=Č}} Č]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=D}} D]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=Ď}} Ď]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=E}} E]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=F}} F]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=G}} G]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=H}} H]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=I}} I]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=J}} J]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=K}} K]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=L}} L]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=M}} M]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=N}} N]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=Ň}} Ň]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=O}} O]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=P}} P]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=R}} R]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=Ř}} Ř]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=S}} S]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=Š}} Š]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=T}} T]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=Ť}} Ť]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=U}} U]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=V}} V]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=W}} W]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=X}} X]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=Y}} Y]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=Z}} Z]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Český rejstřík|from=Ž}} Ž]
 +
</b><br></small></center>
  
 +
|class="plainlinks" valign="top" align="center" style="background:#ebf7ad"|
 +
Slova začínající&nbsp;na: <br>
 +
<center><small><b>
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=A}} A]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=B}} B]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=C}} C]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=D}} D]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=E}} E]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=F}} F]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=G}} G]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=H}} H]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=I}} I]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=J}} J]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=K}} K]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=L}} L]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=M}} M]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=N}} N]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=O}} O]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=P}} P]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=R}} R]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=S}} S]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=T}} T]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=U}} U]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=V}} V]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=W}} W]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=X}} X]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=Y}} Y]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Anglický rejstřík|from=Z}} Z]
  
 +
</b><br></small></center>
 +
|class="plainlinks" valign="top" align="center" style="background:#a7c4d0"|
 +
Slova začínající&nbsp;na: <br>
 +
<center><small><b>
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=A}} A]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=B}} B]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=C}} C]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=D}} D]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=E}} E]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=F}} F]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=G}} G]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=H}} H]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=I}} I]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=J}} J]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=K}} K]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=L}} L]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=M}} M]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=N}} N]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=O}} O]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=P}} P]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=R}} R]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=S}} S]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=T}} T]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=U}} U]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=V}} V]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=W}} W]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=X}} X]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=Y}} Y]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Německý rejstřík|from=Z}} Z]
  
 +
</b><br></small></center>
 +
|class="plainlinks" valign="top" align="center" style="background:##eeaabe"|
 +
Slova začínající&nbsp;na: <br>
 +
<center><small><b>
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=A}} A]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=B}} B]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=C}} C]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=D}} D]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=E}} E]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=F}} F]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=G}} G]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=H}} H]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=I}} I]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=J}} J]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=K}} K]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=L}} L]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=M}} M]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=N}} N]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=O}} O]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=P}} P]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=R}} R]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=S}} S]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=T}} T]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=U}} U]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=V}} V]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=W}} W]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=X}} X]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=Y}} Y]
 +
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=Z}} Z]
  
 +
</b><br></small></center> 
  
 
+
|}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
[[Kategorie:Šablony:Hlavní strana]]
 
[[Kategorie:Šablony:Hlavní strana]]
Řádek 99: Řádek 250:
  
  
 +
<!--
  
 
+
<categorytree mode=pages>Kategorie</categorytree>'''[[:Speciální:Kategorie|Seznam všech kategorií]]'''
<!--<categorytree mode=pages>Kategorie</categorytree>'''[[:Speciální:Kategorie|Seznam všech kategorií]]'''
 
  
 
  [{{SERVER}}{{localurl:Speciální:Kategorie}} Kategorie]
 
  [{{SERVER}}{{localurl:Speciální:Kategorie}} Kategorie]
 
+
<h3>Abecední rejstříky</h3>
 
 
 
{| style="padding:8px;"  
 
{| style="padding:8px;"  
 
|! style="background: #e2e2ff; padding-top: 0.1em; padding-bottom: 0.1em; text-align: center; font-size: larger;"|'''[[:Kategorie:Český rejstřík|Český rejstřík]]'''  
 
|! style="background: #e2e2ff; padding-top: 0.1em; padding-bottom: 0.1em; text-align: center; font-size: larger;"|'''[[:Kategorie:Český rejstřík|Český rejstřík]]'''  
Řádek 257: Řádek 407:
 
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=Ž}} Ž]
 
[{{SERVER}}{{localurl:Kategorie:Francouzský rejstřík|from=Ž}} Ž]
 
</b><br></small></center>   
 
</b><br></small></center>   
 +
 +
 +
 +
 
|}-->
 
|}-->

Verze z 17. 9. 2019, 15:05

Článek měsíce

HYGIENA PRÁCE

  1. Hygiena práce je odvětví hygieny, které se zabývá zkoumáním vlivu pracovního procesu na zdraví pracovníků a určováním požadavků, podle nichž se mají vytvářet podmínky k zajišťování ochrany zdraví při práci.
  2. Aplikované odvětví všeobecné hygieny opírající se o poznatky fyziologie práce a dalších lékařských oborů. Jejím předmětem je studium vlivu životních a pracovních podmínek na zdraví člověka.Zásady a pravidla zdravé práce a pracovních podmínek jsou zakotveny v příslušných hygienických předpisech.[1]
  3. Odbor hygieny práce se zabývá posuzováním práce a jejích vlivů na zdraví zaměstnance. Základní činností oboru v rámci státního zdravotního dozoru je kontrola plnění zákonných povinností v oblasti ochrany zdraví při práci, což jsou zejména požadavky na provedení pracovišť, včetně osvětlení, větrání, zajištění vyhovujících mikroklimatických podmínek na pracovišti, dodržování hygienických limitů pro fyzikální faktory, chemické škodliviny a prach v pracovním prostředí, ale i dodržení limitů pro fyzickou zátěž, naplnění ergonomických požadavků pro pracovní místo a pracoviště, dodržování zásad pro práce s biologickými činiteli, vybavení pracovišť sanitárními a pomocnými zařízeními, zásobování pracovišť vodou, ale i zajištění závodní preventivní péče.

V souvislosti s tím je hodnoceno působení fyzikálních faktorů (hluku, vibrací, neionizujícího záření, mikroklimatických podmínek), chemických faktorů (chemické škodliviny), biologických faktorů (bakterie, viry, plísně…) v pracovním prostředí na zdravotní stav pracovníků a jsou posuzována technická, organizační a náhradní opatření provedená zaměstnavatelem k eliminaci nebo ke snížení působení rizikových faktorů pracovního prostředí. Hygiena práce je aplikované odvětví všeobecné hygieny opírající se o poznatky fyziologie práce a dalších lékařských oborů. Jejím předmětem je studium vlivu životních a pracovních podmínek na zdraví člověka.[2]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  2. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Tematické portály

Oranzova.png

Lidé

Profese • Vzdělávání, kvalifikace, školení • Lidský činitel, antropometrie • Personalistika • Zdravotní způsobilost 

Seda.png

Stroje, technická zařízení a nářadí

Stroje a technická zařízení • Vyhrazená technická zařízení • Ruční nářadí • Mechanizační stroje a prostředky • Pracovní pomůcky

Zluta.png

Materiály, látky, energie

Chemické látky a směsi • Materiály, suroviny a jejich vlastnosti • Energie a záření • Skladování a manipulace • Odpady

Zelena.png

Pracovní a životní prostředí

Pracoviště • Stavby, vybavení a konstrukce • Faktory prostředí, stresory • Aspekty práce a podmínky • Živly a zvířata

Fialova.png

Management a řízení BOZP

Nebezpečné činitele a hodnocení rizik • Technická a organizační opatření • Ochranné prostředky, značení a signály • Prevence závažných havárií • Požární ochrana, protivýbuchová ochrana

Modra.png

Sociální aspekty, společnost

Psychologické aspekty • Kultura bezpečnosti • Kvalita života • Odbory a zástupci zaměstnanců pro BOZP • Průmysl 4.0, Práce 4.0 a Společnost 4.0

Tyrkysova.png

Hygiena práce

Ochrana zdraví při práci • KHS • Pracovní lékařství • Ergonomie • Kategorizace prací 

Cervena.png

Mimořádné události a nežádoucí situace

Další kategorie

Svzelena zkratky.png

Zkratky, veličiny a jednotky

Ruzova osobnosti.png

Osobnosti

Petrolej instituce.png

Instituce a organizace

Hraskova obory.png

Obory, specializace a standardy

Abecední rejstříky

Český rejstřík Anglický rejstřík Německý rejstřík Francouzský rejstřík