Portál:Stroje, technická zařízení a nářadí: Porovnání verzí

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
 
(Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od 1 uživatele.)
Řádka 1: Řádka 1:
  
<div style="float:right;margin-top:20px"></div><div style="background:#00FA9A; padding:5px; -moz-border-radius: 15px; padding:5px; color:#00000; text-align:center; font-size:200%">'''''PORTÁL Stroje, technická zařízení a nářadí'''''</div>
+
<div style="float:right;margin-top:20px"></div><div style="background:#808080; padding:5px; -moz-border-radius: 15px; padding:5px; color:#00000; text-align:center; font-size:200%">'''''PORTÁL Stroje, technická zařízení a nářadí'''''</div>
 
-----------
 
-----------
 
{{PortálB
 
{{PortálB
|obrázek=laser.jpg
+
|obrázek=puzzle_stroje.png
|šířka obrázku=300px
+
|šířka obrázku=200px
 
|poměr=60%
 
|poměr=60%
|kateg=
+
|kateg=[[Kategorie:Stroje, technická zařízení a nářadí|π]] [[Kategorie:Stroje a technická zařízení]] [[Kategorie:Vyhrazená technická zařízení]] [[Kategorie:Ruční nářadí]] [[Kategorie:Mechanizační stroje a prostředky]] [[Kategorie:Pracovní pomůcky]]
 
|nadpis1=Vyhrazená technická zařízení
 
|nadpis1=Vyhrazená technická zařízení
 
|nadpis2=Ruční nářadí
 
|nadpis2=Ruční nářadí
Řádka 19: Řádka 19:
 
|barva-pozadí=
 
|barva-pozadí=
 
|barva-text-pozadí=
 
|barva-text-pozadí=
|barva-rámeček=00FA9A
+
|barva-rámeček=808080
 
|barva-nadpis=
 
|barva-nadpis=
|barva-nadpis-pozadí=00FF7F
+
|barva-nadpis-pozadí=808080
 +
|barva-nadpis-pozadí7=92DD55
 +
|barva-nadpis-pozadí8=DE557E
 +
|barva-nadpis-pozadí9=4F8AA1
 +
|barva-nadpis-pozadí10=D8F05C
 
|barva-text=
 
|barva-text=
 
|barva-text-úvod=
 
|barva-text-úvod=

Aktuální verze z 5. 4. 2018, 19:18

PORTÁL Stroje, technická zařízení a nářadí

Puzzle stroje.png

Portál Stroje, technická zařízení a nářadí je stejně jako ostatní portály rozdělen do pěti hlavních kategorií. První kategorie pojednává o Vyhrazených technických zařízeních, druhá o různých druzích elektrického i mechanického Ručního nářadí. Ve třetí kategorii naleznete pojmy týkající se Strojů a technických zařízení, jako jsou například tvářecí stroje, kovoobráběcí stroje, dřevoobráběcí stroje atd. Čtvrtá kategorie se týká Mechanizačních strojů a prostředků, tedy zemědělské a lesní techniky, těžebních strojů apod. V poslední kategorii naleznete pojmy související s Pracovními pomůckami, tedy s předměty, které usnadňují práci, popřípadě snižují její nebezpečnost.


Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí řeší především Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.[1], kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení [2].

Vyhrazená technická zařízení

DRUHY VTZ

V současné době je rozdělení vyhrazených technických zařízení (dále VTZ) předmětem zákona 174/1968, paragraf 6b. Tato zařízení jsou stanovena jako zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Vyhrazená technická zařízení (dále VTZ) jsou rozdělena na:DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Ruční nářadí

Ručním nářadím rozumíme veškeré nářadí a přípravky používané během výrobního procesu. Jsou to prostředky k ručnímu zpracování materiálu a řadí se mezi ně například kladiva, sekery, dláta, pilníky, hoblíky apod.

Obecné zásady pro používání ručního nářadí

Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být hladce opracována a vhodně tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění. Úderné plochy a hroty nářadí nesmějí mít otřep nebo trhliny. V prostředí a na pracovištích, kde je nebezpečí výbuchu, musí být používáno nářadí z nejiskřícího materiálu.

Každý ruční nástroj by měl vhodnou velikostí a tvarem rukojeti či držadla umožňovat optimální využití svalové síly, pohybů prstů, ruky a zaujetí nejvhodnější pracovní polohy. Nevhodné ruční nástroje a nářadí zejména v případech, kdy jejich úchopová část neumožňuje změnu polohy rukou, tedy směru jejich působení a vynakládání síty, mohou být příčinou různých zdravotních důsledků.


DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Stroje a technická zařízení


DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Mechanizační stroje a prostředky


DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Pracovní pomůcky

DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Článek

PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE

Při prohlídce se elektrický spotřebič důkladně prohlédne zevně:

 • kryty, držadla, ovládací prvky apod. nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před úrazem elektrickým proudem;
 • pohyblivé přívody nesmí mít poškozenou, zpuchřelou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci; u vstupu do spotřebiče musí být přívod opatřen ochrannou návlačkou a musí být zajištěn proti vytržení, vidlice, nástrčka a pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmějí být poškozené;
 • pevně připojený pohyblivý přívod u elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů třídy ochrany II a III musí být neoddělitelně spojen s vidlicí;
 • větrací otvory nesmějí být zaprášené nebo zakryté;
 • evidenční či jiné označení umožňující jednoznačnou identifikaci spotřebiče nesmí chybět ani být poškozeno tak, že to identifikaci spotřebiče znemožňuje.

Zkratky, veličiny a jednotky

VTZTlakwarning.png
 • Část dotazu „AND“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.
 • Část dotazu „|π“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Osobnosti

warning.png
 • Část dotazu „AND“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.
 • Část dotazu „|π“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Instituce a organizace

 
Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
Technická inspekce České republiky
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Česká agentura pro standardizaci
warning.png
 • Část dotazu „AND“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.
 • Část dotazu „|π“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Obory, specializace a standardy

 
Systém řízení kvality
warning.png
 • Část dotazu „AND“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.
 • Část dotazu „|π“ nedává smysl. Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.
Osobní nástroje