Práce pod dozorem

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 29. 11. 2017, 11:23; Verpa (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
  • Práce, která se provádí za trvalé přítomnosti osoby, jež byla pověřena dozorem a je odpovědna za dodržování příslušných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Musí li se osoba pověřená dozorem z pracoviště vzdálit, je nutno pověřit dozorem jiného kvalifikovaného pracovníka nebo musí být práce přerušena.[1]

Reference

  1. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  2. http://www.bozpinfo.cz/odborna-zpusobilost-pracovniku-v-elektrotechnice-nektere-souvisejici-predpisy


Práce pod dozorem - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Work under inspection Arbeit unter Inspection (e) Travail surveillé (m)
Osobní nástroje