Umělá osvětlení

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 17. 3. 2008, 14:21; Verpa (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Je vytvářeno světelným zdrojem, zařízením, které mění některý druh energie (elektřina, plyn,..) ve světlo.

Zdroj umělého osvětlení může být:

  • přímý (prvotní), když září vlastním světlem (světelný zdroj);
  • nepřímý (druhotný), když září světlem jiného světelného zdroje odrazem,rozptylem, propouštěním atd.

Umělé osvětlení je nejpoužívanější způsob, jak trvale zajistit na pracovišti světelné podmínky. V praxi se pak většinou kombinují přirozené a umělé osvětlení, při čemž je vhodné zajistit, aby při poklesu intenzity přirozeného osvětlení pod minimální mez se automaticky zapínalo umělé osvětlení.

POZNÁMKA

  1. Zdroje umělého osvětlení jsou teplotní (žárovky v různé úpravě) a výbojkové (zářivka, výbojky).
  2. Umělé světlo a osvětlování - viz ČSN 36 0004.

[1]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.


Umělá osvětlení - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Illumination Anleuchtung(e) Illumination (f)
Osobní nástroje