Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Název: Směrnice Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník Evropské unie
Číslo periodika: L 134/66  1.6.2010
Rozsah: 7 s.
Anotace: Cílem této směrnice je dosažení co nejbezpečnějšího pracovního prostředí předcházením poraněním zaměstnanců způsobeným veškerými ostrými předměty ve zdravotnictví (včetně injekčních jehel) a ochrana ohrožených zaměstnanců v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních. Jelikož tohoto cíle nemůže být dosaženo na úrovni členských států, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii.
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0032
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo nemocnice
Klíčové slovo ochrana zaměstnanců
Klíčové slovo ochrana zdraví
Klíčové slovo prostředí pracovní
Klíčové slovo zařízení zdravotnická
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU l_13420100066cs006600012