Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Číslo předpisu: 75/2002 Sb.
Částka: 33/2002 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) ČBÚ
Druh předpisu: Vyhláška
Anotace: Vyhláška specifikuje požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejícími a také požadavky kladené na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků, kteří vykonávají činnost na elektrickém zařízení nebo jej obsluhují.
Věcný popis: Klíčové slovo energetika
Klíčové slovo těžba
Klíčové slovo kontroly
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.4.2002 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 22.1.2002 0:00:00
Rozeslána dne: 1. března 2002
Vydáno na základě: 61/1988 Sb. § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm. a)
Zrušeno předpisem:
Předpis mění:
Předpis ruší: 60/1989 Sb.
Novelizace: 381/2012 Sb.
Související předpisy EU:
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 75_2002
Soubory k právnímu předpisu 75_2002_aktual
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
60/1989 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu ze dne 30.března 1989 o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy
ZRUŠENO
1.7.1989 0:00:00
1.4.2002 0:00:00
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
381/2012 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
1.12.2012 0:00:00