Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník Evropské unie
Číslo periodika: L 157/24  9.6.2006
Rozsah: 63 s.
Anotace: Oblast strojních zařízení je velmi důležitou součástí strojírenského průmyslu a je jednou z hlavních průmyslových  opor hospodářství Společenství. Sociální náklady vyvolané vysokým počtem úrazů přímo způsobených použitím strojních zařízení lze snížit návrhem bezpečné konstrukce strojních zařízení a řádnou instalací a údržbou. Členské státy jsou na svém území odpovědné za zajištění bezpečnosti a zdraví osob, zejména pracovníků a spotřebitelů, a případně domácích zvířat a majetku, před nebezpečím plynoucím z používání strojních zařízení.Tato směrnice se vztahuje na tyto výrobky: strojní zařízení, vyměnitelná přídavná zařízení, bezpečnostní součásti, příslušenství pro zdvihání, řetězy, lana a popruhy, snímatelná mechanická převodová zařízení a neúplná strojní zařízení.
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486114165863&uri=CELEX:02006L0042-20160420
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo bezpečnost
Klíčové slovo ochrana zdraví
Klíčové slovo provoz
Klíčové slovo údržba
Klíčové slovo zařízení strojní
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU l_15720060609cs00240086