Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (Text s významem pro EHP)
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 142/47 2000
Rozsah: S. 0047 - 0050
Anotace: Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486123648872&uri=CELEX:02000L0039-20100108
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo látky chemické
Klíčové slovo BOZP
Klíčové slovo hodnoty limitní
Klíčové slovo pracoviště
Klíčové slovo rizika
Klíčové slovo ochrana zdraví
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32000L0039%3ACS%3ATXT