Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník Evropské unie
Číslo periodika: L 165/1  30.6.2010
Rozsah: 18 s.
Anotace: Tato směrnice stanoví podrobná pravidla pro přepravitelná¨tlaková zařízení s cílem zvýšit bezpečnost a zajistit volný pohyb těchto zařízení v rámci Unie.
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1487168233985&uri=CELEX:32010L0035
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo bezpečnost přepravy
Klíčové slovo pohyb volný
Klíčové slovo zařízení tlaková
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU l_16520100001cs000100118