Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
ZRUŠENO
Číslo předpisu: 11/2002 Sb.
Částka: 6/2002 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) Vláda ČR
Druh předpisu: Nařízení vlády
Anotace: Vládní nařízení v souladu s právem Evropských společenství stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů na pracovištích v případech, kdy rizika možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců nelze odstranit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce.
Předpis podrobně specifikuje jednotlivé obrazové, zvukové a světelné signály.
Věcný popis: Klíčové slovo vztahy pracovněprávní
Klíčové slovo značky bezpečnostní
Klíčové slovo signály
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.1.2003 0:00:00
Datum zrušení: 28.11.2017 0:00:00
Datum přijetí: 14.11.2001 0:00:00
Rozeslána dne: 15. ledna 2002
Vydáno na základě: 65/1965 Sb. § 133b odst. 2
Zrušeno předpisem: 375/2017 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
Novelizace: 405/2004 Sb.
Související předpisy EU: 31992L0058; 31989L0391
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 11_2002
Soubory k právnímu předpisu 11_2002_aktual
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
375/2017 Sb.
Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
28.11.2017 0:00:00
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
405/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
ZRUŠENO
1.9.2004 0:00:00
28.11.2017 0:00:00