Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 399/18 1989
Rozsah: 21 s.
Anotace: Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486119461437&uri=CELEX:01989L0686-20130101
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo OOPP
Klíčové slovo prostředky ochranné
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A31989L0686%3ACS%3ATXT