Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Právní předpisy
 
Název: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
Číslo předpisu: 107/2013 Sb.
Částka: 48/2013 Sb.
Autor předpisu: Autor (Právní předpis) MZ
Druh předpisu: Vyhláška
Anotace:
Věcný popis: Klíčové slovo testy
Klíčové slovo hodnoty limitní
Klíčové slovo činitelé biologičtí
Klíčové slovo azbest
Datum vydání:
Datum účinnosti: 1.5.2013 0:00:00
Datum zrušení:
Datum přijetí: 22.4.2013 0:00:00
Rozeslána dne: 30. dubna 2013
Vydáno na základě: 258/2000 Sb.
Zrušeno předpisem:
Předpis mění: 432/2003 Sb.
Předpis ruší:
Novelizace: 31998L0024; 32000L0054; 32008R1272
Související předpisy EU:
Připojené soubory: Soubory k právnímu předpisu 107_2013
 
Číslo předpisu
Název
Autor předpisu
Datum vydání
Datum účinnosti
Datum zrušení
Právní předpis
432/2003 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů
1.1.2004 0:00:00